Home > Koning & Hartman > Partners > Van Lente Systeemintegratie B.V.

Van Lente Systeemintegratie B.V.

Meten, regelen, sturen, visualiseren, registreren en rapporteren: industriële automatisering is maatwerk. Van Lente Systeemintegratie B.V. is het juiste aanspreekpunt voor kleinschalige oplossingen tot en met totaaloplossingen. Van Lente Systeemintegratie B.V. is actief als systeemintegrator binnen de proces-, productieautomatisering en machinebesturingen. Daarbij maakt zij gebruik van PLC, SCADA, DCS en MES systemen. Maar ook van database applicaties, batchsturing integratie conform S88, koppelingen met ERP en overige automatiseringssystemen als receptuuroptimalisatie, APS, etc. Van Lente Systeemintegratie B.V. heeft op het gebied van industriële automatisering ruime projectervaring opgedaan in: de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de veevoederbranche, de zuivelindustrie, de aardappelverwerkende industrie en de vleesverwerkende industrie.

Binnen industriële automatisering kennen wij de volgende kernactiviteiten:
• Hardware engineering
• Software engineering
• Panelenbouw

Hardware Engineering
De afdeling Hardware engineering ontwerpt en realiseert elektrotechnische besturingsinstallaties. De besturingsinstallaties worden ontworpen volgens de geldende normen en richtlijnen.

Bij het ontwerpen van de juiste automatiseringsoplossing wordt door de afdeling Hardware engineering intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever, waarbij alle aspecten in detail worden besproken.

Software Engineering
De afdeling Software engineering ontwikkelt besturingssoftware aan de hand van de wensen van de opdrachtgever. De functionaliteit wordt samen met de opdrachtgever in kaart gebracht en vastgelegd in een functionele specificatie. Nadat de opdrachtgever de functionele specificatie heeft goedgekeurd wordt de vastgelegde functionaliteit opgenomen in het ontwerp en in de besturingssoftware. Wanneer de besturingssoftware is ontwikkeld, wordt deze getest op de juiste werking. Na een succesvol verloop hiervan wordt de besturingssoftware in bedrijfgesteld en opgeleverd.

Vanaf ontwerp tot oplevering wordt er gewerkt conform het V-model. Zo wordt geborgd dat de gerealiseerde functionaliteit voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Modellering van de besturingssoftware wordt uitgevoerd volgens Yourdon (Wart&Mellor).

Naast het uitvoeren van projecten is Van Lente Systeemintegratie B.V. tevens inzetbaar voor het uitvoeren van softwarematige aanpassingen of het lokaliseren en oplossen van storingen in bestaande besturingen. Wanneer verouderde systemen vervangen dienen te worden kan Van Lente Systeemintegratie B.V. u adviseren in nieuw toe te passen systemen. Bovendien kan zij de bestaande besturingssoftware converteren naar besturingssoftware geschikt voor de nieuwe systemen.

Om juiste industriële automatiseringsoplossingen te kunnen leveren is goede systeemkennis een eerste vereiste. Systeemkennis waarover de afdeling Software engineering van van Lente Systeemintegratie B.V. vanzelfsprekend in ruime mate beschikt.

Panelenbouw
Een specifiek onderdeel binnen de industriële automatisering vormt de afdeling Panelenbouw. Deze afdeling is al jaren gespecialiseerd in het bouwen van industriële besturingssystemen, lessenaars, verdeelinrichtingen, MCC en PLC besturingspanelen. Deze panelen worden in onze eigen werkplaats op klantspecificaties geassembleerd. De mogelijkheden zijn onbeperkt en kunnen zowel in de industrie als de utiliteit toegepast worden.

Referenties:
• DOC Kaas
• SELO Wieringa HIPP Project
• ForFarmers
• Aviko
• EPC
• Solis Zorggroep

Van Lente Systeemintegratie B.V.

Herfordstraat 5
7418 EX Deventer
T: +31 (0)570 6312 18
Mail: info@vanlente.nl
www.vanlente.nl