Home > Koning & Hartman > Laatste nieuws > Nieuwe EN62368-1 norm zoomt in op het beperken van de mogelijke risico’s

Nieuwe EN62368-1 norm zoomt in op het beperken van de mogelijke risico’s

Datum: 18-12-2020

In het kader van de CE-markering is de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU van kracht voor producten die worden gevoed met een nominale wisselspanning tussen de 50V en 1000V, of een nominale gelijkspanning tussen de 75V en 1500V.
Het doel van de van de laagspanningsrichtlijn is dat een product veilig moet zijn voor de mens en de omgeving onder normale condities en onder zogenaamde enkelfout condities.

De laagspanningsrichtlijn gaat naast elektrische veiligheid ook over mechanische veiligheid, thermische veiligheid, chemische veiligheid en stralingsveiligheid. Apparatuur die onder deze richtlijn valt mag niet op de markt komen zonder CE markering

Onder de laagspanningsrichtlijn gelden diverse geharmoniseerde normen. Door deze normen te gebruiken bij de engineering en bouw kan worden aangetoond dat aan de richtlijn is voldaan.

Samen met de andere relevante richtlijnen voor het product kan vervolgens een EG Verklaring van Overeenstemming (VvO) worden opgesteld, ook wel CE verklaring of CE certificaat genoemd.
Hiermee wordt verklaard verantwoordelijk te zijn voor de conformiteit van het product met wet- en regelgeving en mag op het product een CE markering worden aangebracht.

Bij onze klanten is een veel gebruikte norm onder de laagspanningsrichtlijn de EN60950-1.
Deze norm gaat samen met een andere norm de EN60065 verdwijnen

De EN 62368-1 is per 20 december 2020 de opvolger van zowel de EN 60950-1 als de EN 60065

Highlights


• Samenvoegen van 60950-1 (ICT apparaten) en 60065 (AV apparaten)
• Harmonisering voor zowel EU als Noord America
• Producten met 60950-1 of 60065 voldoen nu mogelijk niet aan de eisen van de 62368-1
• Per 20 december 2020 houden 60950-1 en 60065 op te bestaan, was eerst 19juni 2019
• Belangrijke verandering is dat de 62368-1 norm risico gebaseerd is
• De EN 60950-1 en de EN 60065 norm hebben meer een voorschrijvend karakter
• Dit vereist een meer proactieve benadering van product ontwerpers
• D.m.v. een risicoanalyse moeten de risico’s voor een apparaat worden bepaald
• De basis voor het risico is in algemene term energie overdracht
De norm is niet alleen van kracht op apparaat niveau maar ook op component niveau, dus op componenten in het apparaat zoals power supplies en extern zoals bijvoorbeeld netspanningsadapters.


Er zijn 6 vormen van energie in de norm beschreven


Voor de maatregelen die moeten worden getroffen z.g.“safeguards” zijn er 2 criteria te weten:
1. De personen die toegang hebben tot het apparaat
2. De energie bron classificatie


De gebruiker moet worden beschermt in zowel normaal als abnormaal gebruik van het apparaat en bij een enkelfout conditieNa het treffen van de maatregelen moeten deze op hun werking voor beperking van de risico’s worden getest om volledig te voldoen aan de norm.

Alternatief voor EN 62368-1 als opvolger van de EN 60950-1 in industriële omgeving voor POWER SUPPLIES

De EN 60950-1 is van toepassing op industriële power supplies, dit is eigenlijk omdat een goed alternatief ontbreekt. De omstandigheden in de industriële omgeving zijn anders omdat power supplies zijn gemonteerd in besturingskasten of in machines. Bovendien zijn het uitsluitend vakbekwame mensen die de installatie doen. De scope van de EN 62368-1 norm is breder en daarmee ook anders.

Om te voldoen aan de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is het voor power supplies in een industriële omgeving ook mogelijk te keuren volgens IEC 61010-1 en IEC 61010-2-201.
De scope van deze norm is: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. De 2-2101 sectie is voor: particular requirements for control equipment.

Deze norm richt zich dus voornamelijk op industriële apparaten waardoor het keuringstraject eenvoudiger en dus ook sneller en goedkoper kan.

Het is dus verstandig om goed na te gaan wat de beste optie is in een specifieke situatie, en dat is dus niet altijd EN 62368-1 als opvolger van de EN 60950-1 zoals vaak wordt gesuggereerd.

Neem direct contact met ons op

Bel ons !
BEL: 015 - 260 99 06