Home > Koning & Hartman > Laatste nieuws > Koning & Hartman: Bronze Member FIRA

Koning & Hartman: Bronze Member FIRA

Datum: 13-2-2014

Deze week is bekend gemaakt dat Koning & Hartman de titel Bronze Member van FIRA heeft ontvangen wegens haar uiterst succesvolle prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het onafhankelijke FIRA Rating System maakt het voor bedrijven mogelijk hun leveranciers te volgen op het gebied van duurzaamheidsprestaties. Op deze wijze kunnen de inkopende bedrijven specifieke eisen stellen aan de duurzaamheid van hun leveranciers.  

Afgelopen jaren heeft Koning & Hartman flinke stappen ondernomen om duurzaamheid te integreren in haar bedrijfsvoering. Er is veel geïnvesteerd in het MVO-beleid en dit groeit nog steeds. Deze investeringen betalen zich uit door een succesvolle toetsing door het FIRA Rating System met de FIRA verificatie ‘Brons’ als gevolg.  

De duurzaamheid van Koning & Hartman is terug te vinden in de juiste balans tussen verantwoorde technische oplossingen & diensten, interne processen en duurzaamheid. De heldere en transparante communicatie over prestaties en toekomstplannen op het gebied van duurzaamheid spelen hier een grote rol in.

FIRA is een onafhankelijke organisatie die duurzaamheidsinformatie van bedrijven toetst met een Rating System. De organisatie koppelt ondernemingen die duurzaam inkopen aan potentiële duurzame leveranciers door duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken op het online FIRA platform. FIRA sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid, zoals de NEN-ISO 26000, AA1000 en GRI. Alle informatie in het FIRA Rating System is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. FIRA moedigt bedrijven aan om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te definiëren en een duurzaam groeipad te kiezen passend bij de bedrijfsvoering.

Lees hier meer over FIRA.

Heeft u vragen over ons duurzaamheidsbeleid?

Stel een vraag