Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case study: UMCG biedt hulpdiensten inpandig C2000 signaal

Case study: UMCG biedt hulpdiensten inpandig C2000 signaal

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland. Hulpdiensten (met name ambulances) rijden hier af en aan en willen ook in het UMCG gebruik kunnen maken van het landelijke C2000 communicatiesysteem voor hulpdiensten. Hoewel in mindere mate, geldt dit natuurlijk ook voor politie en brandweer die in geval van calamiteiten ter plekke ongehinderd hun werk moeten kunnen verrichten.

Indien geen C2000 radiocommunicatie mogelijk zou zijn, kunnen immers ongewenste en gevaarlijke situaties ontstaan. Door de Gemeente Groningen is het UMCG dan ook aangewezen als zogeheten Special Coverage Location (SCL): een publiek toegankelijk gebouw waar C2000 dekking gegarandeerd moet zijn.

Koning & Hartman ging de uitdaging aan en werd gekozen als partner m.b.t. ontwerp en installatie van de special coverage locations (SCL).


Uitdaging


Hoewel het UMCG zelf het C2000 systeem niet gebruikt, is het op grond van het Bouwbesluit wettelijk verplicht om het gebruik ervan door de hulpdiensten mogelijk te maken. Desondanks pakte de afdeling Bouw en Infra het project voortvarend op, om een systeem te implementeren dat aan alle normen en eisen voldoet. Bovendien hield deze opdracht een bijzondere uitdaging in.
Het inpandig ‘veld’ creëren in een zo groot gebouwencomplex als dat van het UMCG, kende nog nauwelijks precedenten. Wij zien het als een uitdaging om als een van de eerste bedrijven op deze manier te zorgen voor een stuk veiligheid.

Oplossing

Om te komen tot een goed onderbouwd pakket van eisen (PvE), werd in 2006 een werkgroep opgericht onder leiding van de afdeling Bouw en Infra. Naast diverse interne betrokkenen zoals de afdeling Inkoop, werden hier ook deskundige externe partijen bij betrokken. Zo nam de Brandweer Groningen, die nauw betrokken is geweest bij de realisatie van het C2000 netwerk in Noord-Nederland, deel aan de werkgroep.

Tevens participeerde de Directie Mobiele Diensten (DMD), de instantie die verantwoordelijk is voor het keuren van C2000 faciliteiten, om kennis in te brengen over de wettelijke eisen en normen. Het PvE werd voorgelegd aan twee mogelijke partners voor het ontwerp en installatie. De keuze viel uiteindelijk op Koning & Hartman, vanwege de constructieve bijdrage aan het traject en de professionele presentatie van de oplossing.