Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case Study: Communicatie en onderhoud voor NMBS

Case Study: Communicatie en onderhoud voor NMBS

Wie maakt er eigenlijk gebruik van onze producten en diensten binnen de Belgische Spoorwegen? Denk aan werknemers die tijdens hun werkzaam heden altijd en overal bereikbaar moeten zijn. Dat zijn onder andere onder houdsploegen, stationspersoneel, rangeerders en meer.

In de tractiewerkplaats van Charleroi (een onderhoudsatelier voor o.a. de Gewestelijke Express Treinen) hebben we het radiopark gemoderniseerd. Het gaat om de gehele infrastructuur die hiermee te maken heeft, antennes, repeaters, portables en vaste stations. Door de bouw van een nieuw atelier voor het GEN en de bijkomende vraag van de brandweer, was de bestaande dekking niet meer voldoende.

De NMBS had Koning & Hartman gevraagd om een analyse te maken met betrekking tot de beperkingen van de communicatie ter plaatse en hoe dit zou kunnen verbeteren.

Onze Consultants stelden vast dat er problemen waren met de dekking. De werkplaatsinfrastructuur bestaat namelijk uit verschillende gebouwen met veel metaal, per definitie een storingselement. In het geval van een treinwerkplaats is het ook nog een zeer langwerpig gebouw met metaal.

In een eerste instantie werd er ter plekke een demonstratie van het product MotoTRBO georganiseerd. Door middel van digitale hedendaagse technologie geeft dit een sterke verbetering van de ontvangst in dergelijke omgevingen. De demo bestond uit een repeater, een antenne, een vast communicatiestation en zes radio's. Na uitvoerig testen bleek dat deze communicatietechnologie een enorme verbetering met zich meebracht. Tot grote verbazing van de mensen ter plaatse bleek de ontvangst overal goed.

In de tractiewerkplaats van Charleroi gebruikt men momenteel 82 radio's en bijbehorende infrastructuur, geplaatst in een state-of-the-art Schroff kast.

Koning & Hartman verzorgde het geheel van de communicatieoplossing ter plaatse. We stelden onszelf eerst de vraag hoe de bedekking van dit atelier het best verbeterd werd en men maakte een vergelijking van de diverse systemen op de markt om te bepalen welk systeem het gewenste effect zou hebben. D.m.v. de demonstratie werd bewezen dat het echt zin had om een nieuw systeem in te zetten. Uiteindelijk voerde Koning & Hartman in nauwe samenwerking met ICTRA ook de integratie van het systeem uit. Dat wil zeggen: het bepalen van communicatiegroepen, frequenties, functies toekennen aan de buttons op de porto's, het vastleggen van het scenario bij de noodknop en uiteindelijk het vermogen afregelen

Schroff Electronic Packaging

Schroff Electronic Packaging is een van 's werelds toonaangevende producenten op het gebied van Electronic Packaging.  Met de oprichting van de firma Schroff door Gunther Schroff in 1962, werd de basis gelegd voor ontwikkeling van producten en systemen die later de basis ... Meer info