Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case study: Kwaliteitscontrole & glasvezel

Case study: Kwaliteitscontrole & glasvezel

De vraag naar glasvezelnetwerken met grote bandbreedte groeit snel. Koning & Hartman realiseert een groot aantal projecten op het gebied van glasvezel voor zowel dorpen, steden en gemeentes als voor de zakelijke markt. De aanleg van glasvezel houdt echter niet op bij alleen de civiele werkzaamheden, lassen en blazen!

Voor er met de aanleg van glasvezel kan worden gestart, wordt er vanuit de opdrachtgever een Plan van Eisen (PvE) opgesteld, waarin vastligt aan welke voorwaarden het project moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat dit PvE wordt nageleefd en een project dus zo optimaal mogelijk verloopt, zorgt Koning & Hartman voor de kwaliteitscontrole bij de aanlegwerkzaamheden van het glasvezelnetwerk.

Als assistent-projectleider is Joost Landzaat binnen zijn projecten verantwoordelijk voor deze kwaliteitscontrole. “De controles lopen van het allereerste begin tot en met de daadwerkelijke oplevering van een project. We controleren daarbij alle civiele zaken; van de juiste sleufdiepte tot en met de plaatsing van de graaf-afzettingen. Maar ook: wordt er gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften en wordt de milieuregelgeving netjes in acht genomen? Al onze opmerkingen, in combinatie met de bijbehorende foto’s, leggen we vast in een weekrapportage.” .

Die weekrapportages worden bovendien aangevuld met een aantal checklists, waarin de verschillende criteria volgens vooraf bepaalde wegingsfactoren worden getoetst. Al die checklists tezamen monden uit in een ‘rapportcijfer’. “Deze rapportcijfers worden uiteraard teruggekoppeld naar de opdrachtgever, maar zijn voor Koning & Hartman zelf ook van belang: aan de hand van de rapportages kunnen we altijd nagaan hoe goed de verschillende (onder)aannemers hun werkzaamheden verrichten, zodat de kwaliteit van de glasvezelnetwerken gewaarborgd blijft.”

Aan de hand van deze rapportages worden lijsten met actiepunten opgesteld, die in het wekelijkse overleg tussen Joost en de aannemer worden besproken. Eens in de twee weken is ook de projectmanager van de netwerkeigenaar bij dit overleg aanwezig. “Als kwaliteitscontroleur sta ik eigenlijk als onafhankelijke partij tussen aannemer en opdrachtgever. Ik geef aan op welke punten er gelet moet worden, zodat er gedurende het project zo min mogelijk vertragingen en problemen ontstaan. Voor de opdrachtgever is het van belang dat men altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken en de kwaliteit van het aangelegde netwerk. Heldere communicatie is in deze projecten essentieel. ”

Als een project opgeleverd wordt, gaat Joost samen met de beheer- en onderhoudsafdeling van Koning & Hartman en de opdrachtgever nog één keer langs de verschillende ‘huisjes’, de zogenaamde WijkPunten (WP’s), waarin de huisaansluitingen samenkomen, om te kijken of alles voldoet aan het opgestelde Plan van Eisen. Nadat deze laatste controleronde is uitgevoerd en eventuele restpunten zijn verholpen, is het project opgeleverd en wordt het project overgedragen aan de beheer- en onderhoudsafdeling van Koning & Hartman.

Meer informatie over glasvezel?