Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case study: Digitaal communicatiesysteem voor beveiliging VRT-complex

Case study: Digitaal communicatiesysteem voor beveiliging VRT-complex

Opdrachtgever:
De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) is de publieke omroep voor het Vlaamstalige deel van België. Vanuit het studio- en kantorencomplex in Brussel verzorgt de VRT de uitzendingen van haar radio- en tv-zenders.

Uitdaging:
De combinatie van het toepassen van nieuwe technologie, de bijzondere omgeving van een studiocomplex en de korte doorlooptijd, gaven dit project een extra dimensie. Daarnaast zorgen radio- en tv-studio’s voor bijzondere omgevingsfactoren. Deze zijn, met het oog op geluiddichtheid en akoestiek, gebouwd volgens het doos-in-doos concept. Met de oude analoge systeem was het niet mogelijk een stabiel signaal in de studio’s te genereren evenals in de ondergrondse tunnels in het complex. Het creëren van voldoende dekking voor het radiosignaal was daarom een uitdaging op zich.

Oplossing:

Voor het VRT-complex ontwierp Koning & Hartman een communicatiesysteem op basis van zowel het Kenwood NEXEDGE-systeem als het Motorola MotoTRBO systeem, conform de aanbesteding. De fysieke kenmerken van de locatie vormden hierbij het uitgangspunt. Doordat het omroepcomplex bestaat uit een twaalf verdiepingen hoog gebouw met aan weerszijden een gebouw van vijf etages, bleek het tijdens de testfase niet mogelijk om met één repeater de vereiste dekking te verkrijgen op de gehele locatie. Door in beide lage gebouwdelen een opstelpunt voor een repeater te creëren, die met een IP-verbinding aan elkaar gekoppeld zijn, kon in 92 procent van het gebouw een goede dekking worden gerealiseerd. Het overige 8 procent betreft ondergrondse tunnels waar beveiligers uitsluitend onderling via de portofoons zouden kunnen communiceren (de standaard walkie talkie methode). De portofoons zijn alle uitgerust met een zogenaamde omvalmelder. Wanneer een portofoon omvalt en gedurende een aantal seconden blijft liggen, genereert deze schakelaar een contact en stuurt de portofoon een noodbericht uit. Deze schakelaar is aangebracht met het oog op de persoonlijke veiligheid van de bewaker.

De sleutel tot het succes van dit project is gelegen in het voortraject. Al direct na de eerste contacten tussen VRT en de vestiging van Koning & Hartman in Vilvoorde, werden de PMR-specialisten van de vestiging in Delft erbij betrokken. Hierbij trad Koning & Hartman op als een onafhankelijke partij die samen met VRT de diverse mogelijkheden onderzocht heeft. Hieruit werd al snel de keuze voor het digitaal systeem gemaakt, zonder daar verder in specifieke details te treden.

“Door de testopstellingen en de oplossing op basis van twee opstelpunten zijn we ervan overtuigd geraakt dat de nieuwe, digitale technologie een oplossing was voor ons probleem van slechte dekking. Daarnaast bood Koning & Hartman volgens de gunningcriteria het beste totaalpakket van ondermeer prijs, plan van aanpak, onderhoudscontracten, uitvoeringsplanning en opleiding van de gebruikers. In algemene zin is het hele implementatietraject vrij vlot verlopen."

Gerrit De Tandt, ontwerpingenieur bij VRT