Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case Study: Smart Industry bij het Oceanium van Diergaarde Blijdorp

Case Study: Smart Industry bij het Oceanium van Diergaarde Blijdorp

Bijna alles wat we willen, kunnen we tegenwoordig met onze smartphones van het internet af vissen. Denk aan de maaltijden die slechts een aantal swipes van je vandaan zijn of de bankzaken die je met enkele kliks via je mobiel kunt regelen. Diergaarde Blijdorp hanteert dezelfde filosofie voor het, veelal toch wel traditionele, ‘industriële automatiseren’. Aan Koning & Hartman de eer om voor Diergaarde Blijdorp een digitale strategie te bepalen voor het Oceanium en deze tot leven te brengen: van strategie tot ontwerp en van ontwikkeling tot implementatie. Samen met de klant. Het resultaat? Tevreden haaien.

Het Oceanium is het 'waterwerelddeel' van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam waar onder andere een publiekslaboratorium, koraalrif, kelpwoud en een vogelrots vernoemd naar Bass Rock te vinden zijn. Het meest indrukwekkende zijn natuurlijk de enorme haaien! Het water in het Oceanium bestaat volledig uit schoon zeewater. Maandelijks wordt er maar 2% tot 5% van het water ververst. Het reinigen van het zeewater gaat middels eiwitafschuimers en biotorens. Al het zeewater wordt middels een eigen waterhuishoudboekje op een slimme manier meerdere malen gebruikt alvorens het wordt afgevoerd. Hierdoor kunnen de haaien, tropische vissen, koralen, koningspinguïns, zeeleeuwen en de ijsberen veilig rondzwemmen.Wat veel mensen niet weten is dat er grote filterinstallaties nodig zijn om het water schoon en leefbaar te houden voor de dieren. Programmic Logic Controllers (PLC’s) zorgen ervoor dat de filterinstallaties werken en water op de juiste manier wordt rondgepompt. Uit deze PLC’s kan vervolgens data worden uitgelezen om te controleren of alles in het proces naar wens verloopt.  

PLC-vervanging en optimalisatie
De filtering van het water uit de dierenverblijven in het Oceanium wordt aangestuurd met behulp van Mitsubishi PLC’s. De PLC’s van het Oceanium waren echter end-of-life en moes-ten worden vervangen. Hiervoor is de nieuwe IQ-F serie PLC’s gekozen. De verouderde PLC’s zijn vervangen door nieuwe Mitsubishi PLC’s met een belangrijke kostenbesparing tot gevolg. Koning & Hartman was verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan tot en met het uitvoeren van de technische migratie. Er werd door Koning & Hartman nauw samengewerkt met de technische dienst van Blijdorp zodat zij zoveel mogelijk werk zelf konden uitvoeren. Daarnaast hebben Koning & Hartman en Blijdorp gezamenlijk de oude PLC-programmatuur onder handen genomen waardoor de systemen efficiënter functioneren. Het opwarmen en afkoelen van het water in de bassins gaat nu bijvoorbeeld geleidelijk waardoor er minder energie verbruikt wordt. Naast dat dit goed nieuws is voor het milieu zorgt dit ook voor een besparing. Ook loopt de temperatuur nu automatisch gelijk met de leefgebieden van de dieren en de jaargetijden van hun leefomgeving. In het verleden werd de temperatuur 1 keer per maand handmatig ingesteld door de operator aan de hand van een schema om de echte temperatuur cycli na te bootsen. Nu loopt het in stappen van een tiende graad per 3 dagen geleidelijk op en af. Naast het begeleiden van de migratie kon de klant ook bij Koning & Hartman terecht voor de aankoop van de hardware zelf. De PLC’s liggen opgeslagen in het magazijn van Koning & Hartman waardoor tegenslagen als gevolg van lange levertijden konden worden vermeden.


Oude situatie (links) vs nieuwe situatie (rechts)

Implementatie proces control en visualisatie
Naast dat de nieuwe PLC’s ervoor zorgen dat de filtersystemen binnen het Oceanium vlekkeloos functioneren, kan er ook data uit deze systemen worden onttrokken. Denk aan het waterpeil van een bassin, de watertemperatuur en de waterkwaliteit of de status van een van de pompen. Deze data kan gevisualiseerd worden via een centraal netwerk.

Het Smart Industry team van Koning & Hartman droeg ICONICS aan als softwarepakket voor deze visualisatie. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van ICONICS kunnen hiermee snel en makkelijk dashboards worden ingericht. Het personeel van Blijdorp heeft hierdoor eenvoudig inzicht in de status van alle dierenverblijven binnen het Oceanium. Tevens worden alarmen gegenereerd als er in één van deze verblijven iets mis dreigt te gaan. Er kan ook een trendoverzicht gemaakt worden van bijvoorbeeld het waterpeil van de haaienbak over het afgelopen jaar. Naast het opvragen van deze informatie via een computer kunnen de personeelsleden van Blijdorp deze informatie ook op hun telefoon raadplegen!Het project is aangevangen met een 3-daagse ICONICS-training om de technische dienst van Blijdorp op te leiden. Door de klant zelf mee te laten ontwikkelen in ICONICS is gedurende het traject de leadrol op technisch vlak weer opgepakt door de technische dienst.

Philip Kalvino – ‘Meet- en Regel technicus van Diergaarde Blijdorp en projectleider van ‘het PLC migratie project’: “Luuk Heuvelink heeft ons vanaf het begin meegenomen bij het op-zetten van het ICONICS-systeem. De driedaagse training en het vector-based systeem zorgde ervoor dat ik snel zelf aan de gang kon en de eerste dashboards kon maken. Tegelijkertijd kon ik Luuk zijn hulp inroepen op het moment dat ik ingewikkeldere handelingen wilde verrichten. Een ideale werksituatie!”

Resultaten
Uiteindelijke heeft de succesvolle samenwerking tussen het Smart Industry team van Koning & Hartman en de technische dienst van Diergaarde Blijdorp het volgende opgeleverd:
• Succesvolle migratie naar nieuwe versie PLC’s, waardoor het Oceanium in Diergaarde Blijdorp weer toekomstbestendig is.
• Energiebesparing door nieuwe PLC-programmatuur.
• Inzicht in de huidige status van alle verblijven in het Oceanium middels één dashboard.
• Mogelijkheid om alle data uit de PLC’s te visualiseren en analyseren.
• Tijdige generatie van alarmen, waardoor personeel op tijd gewaarschuwd kan worden.
• De hele implementatie is in samenwerking met de technische dienst van Diergaarde Blijdorp gedaan, waardoor alle kennis ook bij hen aanwezig is! Dus geen afhankelijkheid van een derde partij in de toekomst.
• Tevreden haaien.

Wilt u ook meer weten over de kansen van data-gedreven beslissingen? Download dan onze whitepapers 'Big Data - What's the hype all about?' en '4 redenen waarom u niet meer om Smart Industry heen kunt'.

Download Whitepapers