Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case Study: Cameracontrole langs Belgische gewestwegen

Case Study: Cameracontrole langs Belgische gewestwegen

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) installaties langs de Belgische wegen brengt de doorstroming van voertuigen in kaart, maar verhoogt ook de veiligheid van steden en gemeentes. De automatische nummerplaatherkenning die sinds eind 2013 en in de loop van 2014 werden geïnstalleerd zijn mede mogelijk door toelevering van PoE-switches door Koning & Hartman.

Proximus deed beroep op de diensten van Koning & Hartman voor de realisatie van het dossier bij Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaanderen).

Het geheel van de oplossing bestaat uit overzicht camera’s, ANPR camera’s, Industriële PCs met specifieke software, PoE-switches en uiteraard de installatiekast. De bijdrage door Koning & Hartman bestaat uit de toelevering van de POE switch die een centrale plaats inneemt in de opstelling. Het gehele systeem zendt alle data door naar centrale systemen  op de diverse politiekantoren en CiC’s bij de Vlaamse provincies.

De op deze manier verzamelde data is zeer nuttig voor een goede verkeersanalyse, met het oog op het bijsturen van verkeersbeleid en het verstrekken van verkeersinformatie. Het ANPR-systeem maakt het mogelijk om reistijden in kaart te brengen, tellingen uit te voeren, herkomst en bestemming van verkeer na te gaan en bezettingsgraden te bepalen. Deze gegevens helpen om de verkeersstromen beter en efficiënter te sturen, alsook verkeershandhaving zoals trajectcontrole op het onderliggend wegennet, controle op inhaalverbod, het bestrijden van sluikverkeer of het uitvoeren van toegangscontrole (bv. vrachtwagensluizen), het opsporen van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen en voertuigen waarvoor geen verkeersbelasting werd betaald.

De ANPR-data wordt tegelijkertijd gebruikt om proactief te strijden tegen criminaliteit. Diefstallen, rondtrekkende dadergroepen, drugstraffiek , zware criminaliteit wordt nu door deze ANPR-opstellingen sneller opgelost.