Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case Study: Real-time koppeling voor rioolgemalen

Case Study: Real-time koppeling voor rioolgemalen

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Dit beheer bestaat grofweg uit twee delen: het watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit) en het zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater). Nederland telt vandaag de dag 24 waterschappen. Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder en is daarbij onder andere verantwoordelijk voor het Gemaal De Blocq van Kuffeler bij Almere, het grootste gemaal van Europa op basis van opvoerhoogte en capaciteit. Dankzij de KH Information Server kan Waterschap Zuiderzeeland de diverse datastromen beter verwerken en sneller beschikbaar maken voor extern gebruik.

Net als alle dynamische en snel groeiende organisaties in Nederland gaan ook de waterschappen mee met de technologische ontwikkelingen en de innovaties die hiermee gepaard gaan. Dat geldt dus ook voor Waterschap Zuiderzeeland, waar men momenteel het waterniveau real-time monitort. De ontsluiting van gegevens naar externe systemen gebeurde echter tot voor kort met een interval van 15 minuten. Uit de behoefte om sneller de benodigde data bij externe partijen beschikbaar te maken is de wens gekomen deze interval te verhogen naar 1 minuut 'data refresh rate'. De monitoringsdata vanuit de SCADA laag zou in theorie via de Historian doorgesluisd kunnen worden naar de SQL Database, maar om deze koppeling te realiseren moeten verschillende betrokken partijen opgeschakeld worden en dit maakt het inefficiënt en kostbaar.

Zodoende kwam Waterschap Zuiderzeeland bij Koning & Hartman en de KH Information Server (KHIS) terecht. Met de KH Information Server is Waterschap Zuiderzeeland in staat een geautomatiseerde koppeling te maken tussen Citect SCADA en een SQL Server. De KHIS kan real-time opereren, dat wil zeggen dat de data op ieder gewenst moment bij de uiteindelijke bestemming aangeleverd kan worden. De KHIS gebruikt vrijwel geen rekenkracht, waardoor de enige beperking voor de snelheid van dataconversie het protocol en de gebruikte hardware is.

De KHIS is operationeel bij Waterschap Zuiderzeeland sinds Augustus 2015.

Over de KH Information Server
Alle technische details en mogelijkheden van de KH Information Server leest u op deze pagina.

Meer informatie over de mogelijkheden van de KH Information Server?

Bel ons !
BEL: 020 587 76 00
Bekijk in de webshop