Home > Koning & Hartman > Case actueel > Alle > Case study: Optimaal netwerkbereik dankzij de consultants van Koning & Hartman

Case study: Optimaal netwerkbereik dankzij de consultants van Koning & Hartman

Niets is vervelender dan wanneer je tijdens dat dringende telefoontje of het versturen van die belangrijke mail niet kunt vertrouwen op het bereik van je mobiele telefoon. Uiteraard is het er de mobiele providers alles aan gelegen om het netwerkbereik altijd en overal zo goed mogelijk te laten zijn. De zogenaamde ‘sites’, waar de mobiele operators hun antennes opstellen, zijn hierbij van groot belang. Minstens even belangrijk is de rol die de consultants van Koning & Hartman hierbij vervullen.

Willy van der Sterren heeft ruim 12 jaar ervaring op het gebied van site-engineering. Waar hij in het begin werkzaam was als radio-engineer, is hij nu alweer een aantal jaren actief als consultant op dit gebied. Momenteel is Willy ondergebracht bij Ericsson, waar hij als site-control engineer verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van site-ontwerp en de bijbehorende bouwactiviteiten.

Wanneer er problemen zijn in het netwerk van een mobiele operator, zijn er een aantal opties. In het geval van veroudering of een gebrek aan capaciteit moet de site worden gemoderniseerd of uitgebreid. Als de dekking in een bepaald gebied moet worden vergroot, kan er ook voor worden gekozen om compleet nieuwe sites aan te leggen.

Zodra er vanuit een mobiele operator een opdracht komt voor een nieuwe site, wordt het proces in gang gezet: in eerste instantie gaan vanuit Ericsson een radio-engineer en een acquisitie-agent op zoek naar geschikte opstelpunten voor de nieuwe site. Dat kunnen allerlei locaties zijn: van hoogspanningsmasten en dak-locaties tot aan lantaarnpalen en inpandige locaties; streven is altijd om een zo optimaal mogelijk dekkingsgebied te creëren. Vervolgens gaat de acquisitie-agent van Ericsson aan de slag om ervoor te zorgen dat de geselecteerde locatie ook daadwerkelijk als site gebruikt mag gaan worden. Zodra dit akkoord er is (vanuit bijvoorbeeld de eigenaar van een pand of een woningcoöperatie), kan het team van technici een ontwerp gaan maken van hoe de site eruit moet komen te zien. Nadat dit door alle betrokken partijen akkoord is gegeven, komt de aannemer uiteindelijk met een totaalvoorstel voor het project.

Dat is het punt waarop Willy als consultant concreet bij het project wordt betrokken. “Zodra zo’n plan binnenkomt, is het aan ons om dat van A tot Z onder de loep te nemen. Is hetgeen dat door de aannemer wordt geschetst technisch haalbaar? Passen de plannen financieel gezien? Voldoen de plannen aan de wet- en regelgeving op het gebied van netwerken? Allemaal zaken die ik met mijn collega’s uitzoek en vervolgens terugkoppel richting de aannemer. Als de noodzakelijke correcties vervolgens zijn doorgevoerd, volgt een goedkeuring en kan het project daadwerkelijk in gang worden gezet. Soms gaat het om niet meer dan een paar sites, maar het komt ook voor dat we projecten krijgen waarbij we een heel netwerk moeten gaan vervangen of upgraden. Je kunt je dus voorstellen dat zulke projecten een behoorlijk uitgebreide voorbereiding kennen.”

Doordat Willy zelf als radio-engineer heeft gewerkt, komt zijn praktijkervaring vaak goed van pas in zijn huidige functie. “Ondanks dat elk project anders is, weet je met welke facetten de engineers rekening moeten houden. Door je eigen inzichten met die jongens te delen, doen zij daar hun voordeel mee, waardoor we er uiteindelijk allemaal beter van worden!”

De ontwikkeling van netwerktechnologie: LTE
Een interessante ontwikkeling op netwerkgebied is de uitrol van zogenaamde Long Term Evolution (LTE) netwerken. “Absoluut een grote stap voorwaarts.”, aldus Willy. “Om het niet te ingewikkeld te maken: LTE is als het ware een combinatie van verschillende technieken die nu gebruikt worden bij UMTS, GSM en ook WiFi. Hierdoor ontstaat een sneller en krachtiger netwerk. Zowel bij de verschillende providers, als bij Ericsson zijn de voorbereidingen op LTE-gebied in volle gang en we hopen aan het einde van dit jaar met de daadwerkelijke uitrol te beginnen. Deze ontwikkelingen op het gebied van LTE betekenen weer een flinke stap voor-waarts op het gebied van netwerktechnologie!”